EFT Duygusal Özgürleşme Teknikleri

Enerji Psikolojisi Tekniği(EFT)

EFT tüm Dünya’da yüzbinlerce kişinin başarı ile uyguladığı bir ENERJİ PSİKOLOJİSİ TEKNİĞİ.

Kısaca iğnesiz akupunktur ve duygusal bir egzersiz olarak tanımlamak mümkün.

Sanıldığının aksine sadece psikolojik rahatsızlıklarda değil, tüm fiziksel rahatsızlıklarda bu teknikten yararlanmak mümkün.

Enerji bedenimizdeki akımlar EFT ile yeniden düzenlenebilir ve bizleri fiziksel rahatsızlıklara kadar götüren enerji akımının durağanlığı ve blokajları ortadan kalkabilir.

Sizi rahatsız eden ve sisteminizi yavaşlatan duygulardan arındıkça daha sağlıklı ve mutlu olursunuz, üretkenliğiniz artar.

EFT ile yaşamınızın her alanında oluşan tıkanıklıkları çözebilir, çekim yasaları gereği, vereceğiniz doğru mesaj ve olumlamalar ile sadece sağlığınıza değil, bolluk ve berekete de kavuşabilirsiniz. Stanford mezunu bir mühendis olan Gary Craig’in 90‘lı yıllarda geliştirdiği bu teknik uygulanabilirliği ve basitliği ile sağlık profesyonellerinden öğretmenlere, yaşam koçlarından ev hanımlarına kadar çok geniş bir yelpazede kullanılmaktadır. EFT kısaca, iğnesiz akupunktur olarak tanımlanabilen ve kolayca uygulanabilen bir tekniktir.Çin’li Shaolin rahiplerin 5000 - 7000 yıl öncesine varan bilgileri bu öğretime de temel olmuştur.

 

EFT: 'Duygusal Özgürleşme Teknikleri' nedir ?

 

Duygusal Özgürleşme Teknikleri, özgün tanımıyla “Emotional Freedom Techniques” (EFT) gerek ağır ruhsal sorunların; gerekse günlük streslerin, bağımlılıkların, öfke, endişe, acı, üzüntü, suçluluk gibi olumsuz duyguların, uyku düzensizlikleri, sınav heyecanı, güvensizlik, yersiz korku gibi problemlerin ortadan kaldırılmasında kullanılan ve kişinin kendi kendine uygulayabileceği bir yöntemdir. Soruna bağlı olarak başarı oranı %85-97

EFT her tür duygusal ve zihinsel sorunun birkaç dakika veya birkaç gün gibi çok kısa bir zaman içinde ortadan kaldırılması için kullanılır, parmak uçlarıyla bedendeki bazı akupunktur noktalarına dokunulması yoluyla uygulanan bir enerji çalışmasıdır. Temel prensibi, ifade edilmemiş her tür olumsuz duygunun kişinin enerji bedeninde tıkanıklıklar veya aksamalar oluşturması, bu nedenle düzgünce akamayan enerjinin zihinsel, duygusal ya da bedensel rahatsızlıklara yol açmasıdır. EFT sürecinin gerekleri yerine getirilerek, enerji kanallarının uç noktalarına uygulanan hafif vuruşlar ile bu tıkanıklıklar açılır ve enerji dengelenir. Böylece, olumsuz duygular ortadan kalkar, yerine olumlu düşünce ve inançlar yerleşir. Alınan sonuçlar hızlı ve kalıcıdır.

Hepimiz başımızdan kötü bir olay geçtiğinde, olumsuz ve derin bir deneyim yaşadığımızda bunun etkilerini yıllarca taşıdığımızı biliriz. Doğu tıbbına göre, bunun nedeni, geçirdiğimiz travmanın enerji bedenimizde bıraktığı tıkanıklıklardır. EFT’nin kuramı bunun iyice genişletilmiş halidir:

“Bütün olumsuz duyguların nedeni bedenin enerji sisteminde meydana gelmiş bir aksaklıktır.” Bu aksaklık enerjisel olarak giderildiği anda duygusal düzeyde de giderilir ve kişi olumsuz duygulardan kurtulur. Bu basit yöntem ile tüm yapılan, bir yandan halletmek istediğiniz sorunu zihninizde tutarken ve bununla ilgili duyguların ortaya çıkmasına izin verirken, diğer taraftan parmak uçlarınızla bazı akupunktur noktalarına hafifçe vurmaktan ibarettir. Bu şekilde meridyenleriniz açılır ve enerjiniz dengelenir, sorun da kalıcı bir biçimde ortadan kalkar.

Örneğin, kurumlarda EFT ile, bireylerin çekingenliklerinin ortadan kaldırılması, topluluk önünde sunum ya da konuşma yaparlarken heyecanlarının giderilmesi, özgüvenlerinin geliştirilmesi, olumsuz anılarının veya travmalarının yarattığı zihinsel ve duygusal etkilerin ortadan kaldırılması mümkün olmaktadır. Böylece iş performansları yükselmekte, satış rakamları artmakta, takım çalışmalarında uyum sağlanmaktadır.

İlkeleri binlerce yıllık akupunktur ve akupresür yöntemlerine dayanan EFT, bugün binlerce psikolog tarafından etkin bir şekilde ve yaygın olarak kullanılmakta, ruhsal sorunların üstesinden gelinmesinde bir devrim olarak kabul edilen “Enerji Psikolojisi” alanının temelini oluşturmaktadır.

Duygusal Özgürleşme Teknikleri, kolay öğrenilen, kolay uygulanan ve psikoloji, enerji sistemi, teşhis ve tedavi konusunda hiçbir eğitim gerektirmeyen, herkesin uygulayabileceği bir yöntemdir....

EFT nasıl çalışır?

Bedenimizin yaşam kaynağı enerji, “meridyen” adı verilen ve kendileri de enerjiden oluşan kanallar ile bedene yayılır ve tüm sistem tarafından kullanılır. Enerjinin sürekli ve düzgün aktığı, yüksek olduğu zamanlar bizim her bakımdan sağlıklı olduğumuz zamanlardır.

Yaşadığımız travmalar ve Bedenimizin yaşam kaynağı enerji, “meridyen” adı verilen ve kendileri de enerjiden oluşan kanallar ile bedene yayılır ve tüm sistem tarafından kullanılır. Enerjinin sürekli ve düzgün aktığı, yüksek olduğu zamanlar bizim her bakımdan sağlıklı olduğumuz zamanlardır.

Yaşadığımız travmalar ve belirdikleri anda yaşamayıp içimizde tuttuğumuz duygular meridyenlerde tıkanıklıklar, aksamalar yaratır. EFT bunların yüzeye çıkarılıp giderilmesi için geliştirilmiş bir tekniktir.

Yaşadığımız olumsuz bir olayın ya da bir travmanın anısı (blokajı) bedenin enerji kanallarında saklandıkça bedensel ya da psikolojik acı yaşanır.

Olumsuz düşünce veya anı, bedenin enerji sisteminde aksaklık yaratır, bu da bedensel veya psikolojik acı olarak algılanır.

Özetle, Gary Craig’in “keşif” olarak tanımladığı ve ısrarla belirttiği gibi;

Deneyimlemekte olduğumuz tüm olumsuz duyguların nedeni, bedenin enerji sistemindeki bir aksaklıktır.

Bazı anılar bizi rahatsız eder, bazıları etmez. Rahatsız eden anılar, enerji bedenimizde aksamaya neden olanlardır ve geleneksel psikoterapide yapıldığı şekilde, bazen bu anıları tekrar etmek, derinlerine inmek, incelemek ve sahiplenmek - asıl sebep, yani enerji tıkanıklığı varlığını sürdürdüğü için- kişinin ruh halinde olumlu gelişmeler sağlayamaz.

Bu nedenle bugün birçok psikoterapist EFT ve benzeri meridyen terapileri uygulamaktadır.

Duygusal Özgürleşme Teknikleri ile olumsuz duyguya odaklanıp bu aksaklığı yüzeye çıkardıktan sonra, enerji kanallarımızın uç noktalarına kısa vuruşlar yaparak kanallardaki aksamaları, kesilmeleri giderebiliriz. Böylece olumsuz duygular tamamen ortadan kalkar, yaşama daha kolayca devam edebiliriz...

EFT hangi sorunların iyileştirilmesinde kullanılır?

Zihinsel ve Duygusal Sorunlar

Bağımlılıklar (yemek, alkol, sigara, uyuşturucu)

Allerjiler

Öfke

Kaygı (anksiyete)

Panik

Saplantılar

Bunalımlar (depresyon)

Keder, üzüntü

Matem tutma

Okuma güçlüğü

Kendine güven

Korkular

Yersiz korkular (fobiler)

Suçluluk duygusu

Uyku sorunları

Kötü anılar

Kabuslar

Ağrılar

Performans sorunları (spor, topluluk önünde konuşma, sınav stresi vb)

Travma sonrası stres (PTSD)

Cinsel taciz ve diğer cinsel sorunlar

Bedensel sorunlar

Baş ağrısı

Sırt/bel/omuz ağrıları

Kanser

Kronik yorgunluk sendromu (CFS)

Kolit

Astım

Allerjiler

Çeşitli yaralar kaşıntılar

Uyku sorunları

Bağırsak problemleri

Görme bozuklukları

Kasılmalar

İdrar sorunları

Sabah bulantıları

Adet öncesi rahatsızlıklar

Cinsel işlev bozuklukları

Terleme

Karpal tunel sendromu

Artrit

Parmak uyuşuklukları

Mide ağrıları

Diş sancıları

Titreme

Multipl skleroz (MS)

Fibromiyalji

EFT’nin özellikleri

EFT uygulamalarının en iyi özellikleri şöyle sıralanabilir:

• Hızlıdır (Birçok eski ya da yeni duygusal sorun bir saatten az bir sürede tamamen iyileşir, en inatçı tıkanıklıklar bile bir ay içinde sorun olmaktan çıkar.)

• Etkili ve (Ömür boyu başa çıkılamamış korkular, takıntılar, derin üzüntüler bütünüyle ortadan kalkar. Kalıcı iyileşme sağlanır.)

• Yumuşak ve naziktir (Sadece parmak uçları dokundurularak yapılır)

• Güvenlidir (Bedende çekme, itme, döndürme gibi manipulasyonlar yapılmaz, iğne batırılmaz, tablet ya da kimyasal herhangi bir madde alınmaz. Bu yüzden hiçbir tehlikesi yoktur.)

• Özeldir (Uzun terapi seanslarında tüm yaşamımızı anlatırız, EFT’de ise halletmek istediğimiz soruna odaklanmamız yeterlidir, sorunu anlatmamız bile gerekmeyebilir.)

• Kolaydır (Öğrenmesi ve uygulaması kolay ve basittir, yöntemi kullanacak kişinin psikoloji ya da tıp eğitimi alması gerekmez.)

• Kendi kendine uygulanabilir.

• Her tür sorun için uygulanabilir.

• Yeni tıkanıklıklara yol açmaz (Geçmişimizde yaşadığımız olayların acısını tekrar yaşamamız gerekmez. Birçok psikolog aylar, hatta yıllar süren terapilerin yeni sorunlar getirdiğini, suçluluk, pişmanlık, kendine dönük öfke vb duygular yarattığını kabul etmektedir.)

• Soruna bağlı olarak başarı oranı %85-97 arasındadır.

Özetleyecek olursak!

 • EFT Alternatif Bir Tedavi Değildir.

 • EFT Tamamlayıcı Bir Tedavi Değildir.

 • EFT Enerji Vücudu için Asıl Tedavidir.

 • EFT fiziksel ya da psikolojik terapi ile yer değiştirmez.

 • EFT zihin, beden, ruh üçlüsündeki "üçüncü alanı" çözümler.

 • EFT doğrudan enerji sistemindeki blokajlardan gelen problemleri çözer.

 • EFT ayrıca problem sistemindeki bir enerji bileşeni olan problemleri çözer.

 • Eğer hepsi değilse de çoğu insan problemlerinden, problem sisteminde en az bir enerji bileşeni vardır.

EFT Ne işe yarar?

Çok yakın bir geçmişe dayanan tarihine rağmen, EFT aşağıda belirtilen birçok duygunun etkisi altındaki binlerce insana yardim etti.

 • Stres ve kaygı

 • Öfke ve moral bozukluğu

 • Depresyon

 • Korku ve fobilerin her çeşidi

 • Olumsuz hatıralar ve çocukluk döneminden kaynaklanan , problemler.

 • Şüphecilik

 • Suçluluk , büyük üzüntü,kafa karışıklığı ve aklınıza gelebilecek diğer bütün duygular ki çoğu zaman ifade etmeye bir isim bile bulamadığımız korkunç duygular ve iç sıkıntıları.

EFT’yi sadece bize acı veren duygularımızı ortadan kaldıran bir şey olarak göremeyiz. Aşağıdaki ihtimalleri de göz önünde tutmalıyız.

 1. Sağlığımızı düzeltir:

 • Sigara ve çikolata gibi maddelere olan aşırı bağımlılığı azaltır.

 • Acı ve kederlerden dolayı daralan gönlünüzü ferahlatır.

 • Uyumama sorununuzun üstesinden gelir.

 • Genel olarak mutluluğunuzu artırır.

 1. Yaptığınız her şeyde veriminizi artırır.

 • Kariyer fırsatlarınızı genişletir..

 • İşinizde , spor aktivitelerinizde ve hayatınızın her bir alanında gösterdiğiniz performansı yükseltir.

 • Para konusundaki sıkıntılarınızdan kurtulursunuz ve hayatınızın daha da bereketlendiğini görürsünüz.

 • Hem iş hem de kişisel ilişkilerinizi geliştirirsiniz.

 • İstediğiniz her konuda toplum içinde fikrinizi açıkça söyleyebilirsiniz

Gary Craig der ki;

"EFT’yi HER ŞEYDE deneyin!

 • Değersizlik, stres, öfke, korku, endişe, acı, üzüntü, suçluluk, güvensizlik, nefret, kıskançlık, fobi, panik atak, depresyon gibi olumsuz duygularda

 • Hak etmiyorum, yalnızlığa mahkumum, şanssızım, beceriksizim, sevilmeye layık değilim, para geldiği gibi gider, babana bile güvenmeyeceksin, bütün erkekler aldatır, bütün aksilikler beni bulur gibi olumsuz inanç kalıplarında.

 • Kaza, cinsel taciz, terk edilme, işten çıkarılma, yakınını kaybetme,haksızlığa uğrama gibi duygusal travmalarda.

 • Alerjiler, sırt ve bel ağrıları, kabızlık, cinsel sorunlar, şişmanlık, sedef hastalığı, karın ve mide ağrıları, iştahsızlık gibi fiziksel sorunlarda.

 • Sigara, alkol, asitli içecekler, uyuşturucu, alışveriş gibi bağımlılıklarda.

 • Cinsel Sorunlar, boşanma, insan bağımlılığı, aldatılma gibi ilişki sorunlarında.

 • İşyerinde, ilişkilerde, kazanç düzeyinde, projelerde,hayat amacını bulma gibi hedef belirlemede.

 • Sınav, iş, spor, sanat alanlarında, kolay odaklanma, hafıza geliştirme, yaratıcılık,disiplin geliştirme, verim artırma gibi performans arttırmada.

 • Dinginlik, dengeli ilişkiler, sevecenlik, affetmek, sevgi ve hoşgörü geliştirme gibi ruhsal gelişimde.

  • Genel olarak ifade edebiliriz ki;

  • EFT tıkanıklıkları enerji bedeninden kaldırarak stres atmada son derece başarılıdır.

  • EFT sıkışmış, tüm olumsuz duyguların dönüşümünü sağlar.

  • Enerji bedeni aracılığı ile enerji akışını geliştirir, bu da zihin, beden ve ruh için son derece faydalıdır.

  • Etki, her kişide farklıdır. Aynı sorunda farklı kişilerin iyileşmede izlediği süreç değişkenlik gösterir.

  • EFT ile çalışmak, hem danışan hem uygulayıcı için her defasında yeni olan ortak bir keşiftir.

   EFT’yi deneyin, değişimi deneyimleyin!

Kısacası!

                Hayatınızda sorun olarak gördüğünüz her konuda,

                                                                                                   EFT’yi uygulayabilirsiniz!

Bütün problemler EFT ile çözülebilir mi?

• Doğrudan enerji vücudundaki blokajdan kaynaklı bir problem, teoride EFT ile tamamen çözülebilir.

• Başka sebeplerden kaynaklanan problemler, enerji açısının üzerine gidilerek geliştirilebilir. Bu "çıkmazda" hisseden kişilerin problemleri için çok yardımcı olabilir.

Bu demektir ki, enerji bileşenini geliştirdiğimizde, tüm problem sistemi yön değiştirir ve bir DÖNÜŞÜME yol açar.

Özellikle uzun zamandır üzerinize yapışmış ve onları çözüp geliştirme girişimlerinize "bağışıklık" kazanmış problemler için, enerji sisteminin üzerine gitmek nihai çözüme doğru sıklıkla bir dönüşüm ya da ileri bir hareket getirir.

EFT duygusal/enerjik bileşenler içeren problemleri çözümler. Duygusal/enerjik bileşen içermeyen bir insan problemi düşünmeye çalışın!

EFT’nin Tarihçesi

EFT 1980 yılında Klinik Psikolog Dr. Roger Callahan tarafından tesadüfen keşfedilmiştir. Mary adlı bir hastasının su fobisini klasik terapi yöntemleri ile bir buçuk yıl kadar süre tedavi etmeye çalışan Dr. Callahan, bir seans esnasında Mary’nin su fobisinden kaynaklanan mide bulantısını iyileştirmek için, mideyi etkileyen meridyene, göz altı noktasına hafifçe birkaç dakika vuruş yaptığında, şaşırtıcı bir şekilde su fobisinin de ortadan kalktığını fark etmiştir. Birlikte yakın bir havuza gidip, fobiyi kontrol eden terapist, hastasının korkusunun, baş ağrısının, fobi ile ilgili tüm semptomların kaybolduğunu ve bu semptomların bir daha asla geri gelmediğini gözlemlemiştir.

Dr. Roger Callahan bunun üzerine, enerji çalışmalarını yoğunlaştırarak, kötü anıların, duygusal travmaların yarattığı duyguların enerji bedeni üzerinde olumsuz etki oluşturduğunu, blokajlara tıkanıklıklara neden olduğunu fark etmiştir.

Yaptığı araştırmalar sonucu, bu tıkanıklıkların, enerji meridyenlerinin uç noktalarına yapılan baskılarla iyileştirebildiğini keşfeden Dr. Callahan, bir terapi yöntemi geliştirip, ‘’Tought Field Therapy’’ ‘’TFT’’ yani ‘’Düşünce Alanı Terapisi’’ adını vermiştir. Bu yöntem, farklı sorunlar için farklı meridyenler üzerine vuruşlar şeklindedir.

1990’lı yılların başında, Dr Rager Callahan’ın öğrencilerinden, mühendis Gary Craig bu yöntemi geliştirip, daha kolay, herkesin uygulayabileceği, daha pratik hale getirmiştir. ‘’Emotional Freedom Techniques’’ yani ‘’Duygusal Özgürleşme Tekniği’’ kısaca ‘’EFT’’ adını verdiği bu teknik, her sorun için aynı yöntem, aynı vuruş noktaları şeklindedir. Daha pratiktir, herkesin uygulayabileceği bir yöntem halini almıştır.

Ardından, Dr. Silvia Hartmann, 34 yıllık enerji uzmanlığı, 14 yıllık EFT tecrübelerinin birikimiyle, kendi deyimiyle, ‘’EFT’nin ruhunu kesin olarak koruyarak’’ , ‘’The EFT Heart & Soul Protocol’’ yani ‘’EFT Kalp ve Ruh Protokolü’’ adını verdiği daha pratik, tedavi akışını kolaylaştıran, daha etkili yenilikler içeren yöntemi geliştirmiştir.

2011 yılı Haziran ayında İngiltere Gatwick, AMT Eğitmenler Toplantısında, Gary Craig’in emekliliğini takiben, Dr. Silvia Hartmann’ı yeni yetkilisi kabul etmiştir ve EFT genel kullanımı için, EFT tedavi sürecini kolaylaştırıcı ve EFT uygulayıcıları için daha pratik, daha kolay ve etkili olduğu nedeniyle, EFT Kalp & Ruh Protokolü benimsemeye resmi anlamda karar vermiştir.

Benim websitemde, Dr. Silvia Hartmann’ın geliştirdiği yöntem olan, EFT Kalp ve Ruh Protokolü’nü, yenilikleri ve bize sağladığı paratiklik, kolaylık, artan etki seviyesinin detaylı bilgilerini bulacaksınız.