Bilinç, Bilinçaltı ve Bilinçüstü

BİLİNÇ, BİLİNÇALTI VE BİLİNÇÜSTÜ

Bilinçaltının gücünün anlaşılması için bilinç, bilinçaltı ve bilinçüstü tanımlarının ne ne olduğunu bilmek gerekir. Bilinç, bireysel bilinç ve ortak bilinç olarak ikiye ayrılır. Bu tıpkı kuantum fiziğinin işaret ettiği parça ve dalga ilişkisi gibidir. Bireysel bilinç varlığın benlik bilinci ve bilinçaltından oluşur. Ortak bilinç ise bütün varlıkların bireysel bilinçlerinin toplamından oluşur.
Benlik Bilincinin Gücü
Bireysel bilincin düşünen, karar veren ve seçim yapan bölümüdür. Kişi sorun çözme ve hedefe ulaşmada beynin korteks olarak isimlendirilen benlik bilincinden yararlanır. Son sözü söyleyici ve belirleyici olmasına rağmen benlik bilincinin gücü, bilinçaltnın gücü ile kıyaslandığında çok sınırlı bir güçtür. Benlik bilincinin en önemli gücü, karar verme gücüdür. Benlik bilincinin bir başka gücü bilinçaltına girecek olan bilgiyi filtre etme kabiliyetidir. Ancak insanların çoğu bu kabiliyeti kullanmamaktadır. Bunun yerine çoğu insan, gereksiz bilginin bilinçaltına girmesine izin vermekte ve içerisi de dışarısı da çöp yığınına dönüşmektedir.
Benlik bilincinin bir diğer gücü bilinçaltını yeniden programlayabilmesidir. Bunun yolu programlanması istenilen şeyi tekrar etmektir. Örneğin araba kullanmayı öğrendiğiniz de neler yapmanız gerektiğini bilinçli olarak düşünür, sonrasında artık bu hareketlerin tümünü otomatik olarak yapabilirsiniz. Tekrar etme yolu ile bilinçaltınızı programlayarak bir kez bilinçaltına yerleştikten sonra artık o şey otomatik hale gelir. Bu örnek araba kullanmak için ne kadar geçerliyse başarıya ulaşmak için de o kadar geçerlidir.
Bilinçaltının Gücü
Bilinçaltı vücudun sağlığını dengede tutmak için koruma altına alır. Vücudun kendi kendini doğal olarak iyileştirme kabiliyetinin olması bundandır. Alternatif tıbbında temeli budur.
Varlığımızı ve varlığımıza ait değerleri tehlikelerden korur.
Hafıza bankası olarak tüm geçmiş deneyimleri içinde depolar.
Mıknatıs özelliği ile kendi inancına uygun şeyleri kendisine çeker.
Radar gibi üst bilince/ ortak bilince bilgi gönderir ve cevaben gelen bilgileri toplar.
Bilinciniz bilinçaltına ve onun vasıtasıyla da üst bilince bağlıdır. Her insanın bilinci aynı şekilde üst bilince bağlıdır. Bütün bilinçler üst bilinç düzeyinde birbirine bağlıdır. Bilincimiz doğrudan üst bilince bağlı olmadığı için bilinçaltımız vasıtasıyla üst bilince bilgi gönderir ve oradan bilgi alırız. Bilincimiz arzularını bilinçaltına aktardığı an bu istek üst bilince iletecektir ve üst bilinç bunu gerçekleştirmek için harekete geçecektir.
Üst bilincin ( ortak bilinç/ sonsuz zihin ) Gücü
Sadece tek bir üst bilinç vardır ve var olan her şeyin bilinci ona bağlıdır.
İlk andan beri var olmuş olan bütün varlıkların deneyimlerinin bilgisine sahiptir.
Evrensel zihin sonsuz zekâya ve ihtiyaç duyulan tüm cevaplara sahiptir.
Keşiflerin kaynağıdır. Potansiyeller içerir. Yaratıcı düşüncenin beslenme alanıdır.
Hedeflere ve üzerine koyulan niyete ulaşılmasına yardım eder.
Mega kompütür gibi kendisine bağlı küçük bilgisayarların faaliyetlerini bir orkestrayı yönetir gibi uyum içinde tutar.
Hedefinizi bilinçaltına aktardığınızda üst bilinç buna uygun şekilde cevap vermeye başlar. İçinde bulunduğunuz duygu ve düşünce durumuna uygun olarak ilgili kişileri ve olayları eş zamanlı olarak yaşamınıza çeker. Sizi güçlendirecek dersler hazırlar. Üst bilincin nasıl iş gördüğünü anladığınızda başarının şansa bağlı olmadığını fark edersiniz.
Bilinçaltının Yasaları
Bilinçaltının yasaları sizin inançlarınızdan oluşur. Sadece kabul ettiğine ve izin verdiğine ulaşabilirsin. Bilinç izin verir. Bilinçaltı kabul eder. Bilinçaltı gücü mıknatıs gibi kendi inancına ve kendi realitesine uyan şeylerle rezonansa girer. Paranın zor kazanıldığına inanıyorsanız önünüze parayı zor şartlarda kazanmanızı sağlayacak deneyimler gelir. Çünkü bilinçaltı inançlarınızı gerçekleştirir. Bilinçaltına yerleştirdiğiniz inançları değiştirdiğinizde her şey değişir. Biz bilinç gücümüzü bir fikri kabul etmek için kullanırız, bilinçaltımızı ise sonuçları kendimize çekmek için kullanırız. Bilinçaltını bilgisayarın sabit diski gibi kabul edersek ekranda gördüklerimiz de yaşamınızın gerçekleridir.
Yaşamda deneyimler bilinçaltındaki inançların yansımasıdır. İnancınızı değiştirin yaşamınız değişsin. Bunun için düşündüğünüz şeyi değil, bilinçaltınızda kayıtlı olan gerçek inancınızı değiştirmeniz gerekir. Bilinçaltımızın neye inandığını bilebilmek için sadece gerçeğe bakmanız gerekir.
Gerçek yaşamımızın aynasıdır. İçsel inançları yansıtır. İnançları yeniden programlamak kişinin elindedir.